588 3300

MiÐbær fasteignasala

G J A L D S K R Á

 

Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um endurgjald fyrir þjónustu MIÐBÆJAR fasteignasölu og gildir nema um annað hafi verið samið, þá til hækkunar eða lækkunar eftir eðli og magni viðskiptanna.
Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar án virðisaukaskatts nema annað sé tekið fram.

 

Kaup og sala. 
Sala fasteigna og skipa.

a. Sala fasteigna og skráðra skipa sem eru í einkasölu 1,95 % af söluverði eða samkomulag  (Lágmark kr. 350.000.auk vsk-)
b. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,95 % af söluverði eða samkomulag  (Lágmark kr. 350.000.auk vsk.-)
c. Skjalafrágangur við sölu  fasteigna/atvinnuhúsnæðis og skráðra skipa 1,5%-2,5% af söluverði,aldrei lægri en kr. 150.000.-
d. Sala atvinnufyrirtækja/félaga 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir.

e. Skjalafrágangur  1% af söluverði,aldrei lægri en kr. 75.000.-auk vsk
f. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3,5 % af söluverði en þó aldrei lægri en kr. 50.000.-
g. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,75 % af söluverði eða samkomulag .
h. Sala sumarhúsa,jarða og lóða 5,0 % af söluverði. Lágmark kr. 450.000 auk vsk.

i.  Sala á lausafé í fasteignviðskiptum 5.0% af andvirði þess auk vsk.

j. Við makaskipti skal þóknun  vera 1,5% af söluverði þeirrar eignar eða samkomulag.

Virðisaukaskattur er síðan 24.0 % til viðbótar þóknun samkvæmt gjaldskránni.

 

Skráningargjald og öflun gagna hverrar eignar kr. 40.000.-auk/vsk samtals kr. 49.600.-

Kaupendaþóknun / Þjónustusamningur  um vinnu í þágu kaupanda kr. 50.000. auk vsk samtals kr. 62.000.-

 

Skoðun og verðmat fasteignar.

Fyrir verðmat á íbúðarhúsnæði sé fasteign ekki sett í sölu reiknast þóknun  Kr.20.000.-auk vsk
Fyrir skoðun og skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði  sem ekki kemur til sölumeðferðar greiðist 0,1% af verðmatsfjárhæðinni (auk vsk.) en þó að lámarki kr. 70.000.- (auk vsk.)

 

Þóknun fyrir útleigu fasteigna.

Þóknun fyrir að annast milligöngu um að koma á leigusamningi skal samsvara mánaðarleigu hins leigða + vsk. Þóknun fyrir gerð leigusamnings um einstakt íbúðarhúsnæði skal vera kr.100.000 + vsk
Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði skal  vera kr. 200.000 + vsk
Sé leigusamningur gerður til fimm ára eða lengri tíma skal þóknunin samsvara tveggja mánaða leigu auk vsk.

KAUPENDAÞÓKNUN (umsýslugjald) Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 62.000.-  m/vsk. fyrir þjónustu fasteignasölunnar sem m.a. innifelur ýmiskonar ráðgjöf og aðstoð fyrir og við kauptilboðsgerð, aðstoð við greiðslumat,

gerð verðmats á fasteign kaupanda (ef þannig háttar), þinglýsingarmeðferð kaupsamnings og afsals og allra veðskjala sem kaupandi greiðir með við kaupsamning og ábyrgð því samfara að þessi skjöl skili sér á rétta staði,

aðstoð við veðflutninga (sé þess þörf), lögbundin hagsmunagæsla vegna ýmissa mála sem upp kunna að koma í söluferlinu s.s. vegna gallamála, aflýsing og fl.

Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 49.600.- m/vsk vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala. Sé eignin ekki seld hjá fasteignasölunni greiðist kr. 40.000 + vsk.- fyrir öflun gagna.

Miðbær fasteignasala ehf

Kt 510512-0490

Vsk nr. 111069

MiÐbær fasteignasala sími 588 3300