588 3300

MiÐbær fasteignasala

G J A L D S K R Á

 

Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um endurgjald fyrir þjónustu MIÐBÆJAR fasteignasölu og gildir nema um annað hafi verið samið, þá til hækkunar eða lækkunar eftir eðli og magni viðskiptanna. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar  með 24% virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram.

 

Kaup og sala.
Sala fasteigna og skipa.

a. Sala fasteigna og skráðra skipa sem eru í einkasölu 1,95 % auk vsk. af söluverði eða samkomulag  (Lágmark kr. 434.000.-)
b. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,95 % auk vsk. af söluverði eða samkomulag  (Lágmark kr. 434.000.-)
c. Skjalafrágangur við sölu  fasteigna/atvinnuhúsnæðis og skráðra skipa 1,5%-2,5% auk vsk. af söluverði,lág.gj. kr. 150.000.-
d. Sala atvinnufyrirtækja/félaga 5%  auk vsk. af heildarsölu, þ.m.t. birgðir.

e. Skjalafrágangur  1% auk vsk. af söluverði,aldrei lægri en kr.93.000.-
f. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3,5 % af söluverði en þó aldrei lægri en kr. 50.000.-
g. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,75 % af söluverði auk vsk. eða samkomulag .
h. Sala sumarhúsa,jarða og lóða 5,0 % auk vsk. af söluverði. Lágmark kr. 558.000.-

i.  Sala á lausafé í fasteignviðskiptum 5.0% af andvirði þess auk vsk.

j. Við makaskipti skal þóknun  vera 1,5% af söluverði auk vsk. þeirrar eignar eða samkomulag.


Skjalagerð .

a. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annarra gjörninga, sem  tengist kaupsamningsgerð er þóknun kr. 15.900.- fyrir hvert skjal, og ef við á auk tímagjalds.

b. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.

c. Tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala er kr. 20.900.-

 Skoðun og verðmat fasteignar.

Fyrir verðmat á íbúðarhúsnæði sé fasteign ekki sett í sölu reiknast þóknun kr. 24.800.-
Fyrir skoðun og skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði  sem ekki kemur til sölumeðferðar greiðist 0,1% auk vsk. af verðmatsfjárhæðinni en þó að lágmarki kr. 87.000.-

Þóknun fyrir útleigu fasteigna.

Þóknun fyrir að annast milligöngu um að koma á leigusamningi skal samsvara mánaðarleigu hins leigða auk vsk. Þóknun fyrir gerð leigusamnings um einstakt íbúðarhúsnæði skal vera kr. 124.000.-
Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði skal  vera kr. 248.000.-
Sé leigusamningur gerður til fimm ára eða lengri tíma skal þóknunin samsvara tveggja mánaða leigu auk vsk.

KAUPENDAÞÓKNUN (umsýslugjald) Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 69.900.-  fyrir þjónustu fasteignasölunnar sem m.a. innifelur ýmiskonar ráðgjöf og aðstoð fyrir og við kauptilboðsgerð, aðstoð við greiðslumat, gerð verðmats á fasteign kaupanda (ef þannig háttar), þinglýsingarmeðferð kaupsamnings og afsals og allra veðskjala sem kaupandi greiðir með við kaupsamning og ábyrgð því samfara að þessi skjöl skili sér á rétta staði, aðstoð við veðflutninga (sé þess þörf), lögbundin hagsmunagæsla vegna ýmissa mála sem upp kunna að koma í söluferlinu s.s. vegna gallamála, aflýsing og fl.

Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 55.900.-  vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala. Sé eignin ekki seld hjá fasteignasölunni greiðist kr. 55.900.- fyrir öflun gagna.

Miðbær fasteignasala ehf

Kt 510512-0490

Vsk nr. 111069

MiÐbær fasteignasala sími 588 3300