588 3300
Þjórsárbraut
803 Selfoss
VERÐ: Tilboð
LÝSING

Nýtt í sölu: Stórar og glæsilegar búgarðsjarðir til sölu við Þjórsárbraut og Fossabraut, í landi sem upphaflega kallast Heiðarbær/Stórholt. Landið liggur meðfram Þjóðvegi 1 rétt vestan Þjórsárbrúar. Samþykkt deiliskipulag liggur fyrir ásamt lóðarblöðum og eru búgarðsjarðirnar 11 talsins. Hver jörð er frá 11-12,6 ha. og má byggja á hverri jörð allt að 300 m2 íbúðarhús, 100 m2 gestahús ásamt útihúsi/skemmu allt að 400 m2.  Aksturstími frá Sefossi er ca 10 min og rúmar 55 min. til og frá Reykjavík. Þar sem um búgarðsjarðir er að ræða er lögheimilisskráning heimil á hverri jörð. Kynning á jörðunum.
Jarðirnar eru í næsta nágrenni hinna ýmsu náttúruparadísa eins og Þjórsár og Urrðafoss. Þá eru Landmannalaugar, Þórsmörk og Eyjafjöllin ekki langt undan. Gríðarlega víðsýnt er frá jörðunum og bein tenging við þjóðveginn er af svæðinu.

Jörðin Þjórsárbraut 3 er alls 12.5 ha. og er staðsetning hennar á gríðarlega fallegum stað í landinu. 
Markmiðið er að byggð verði stór og glæsileg hús, þar sem megið byggingarþema húsanna verði það sama. Hver jörð er mjög stór, allt frá 11 ha. til 12,5 ha. Kjörið tækifæri fyrir alla þá sem vilja lifa í sveitakyrrð en í nánu sambandi við þéttbýlið og borgina. 
Nánari lýsing á jörðunum:
Um svæðið liggja vegirnir Þjórsárbraut og Fossabraut þar sem hver lóð ber sitt númer og nnan hverrar lóðar er skilgreindur byggingarreitur. Á lóðum er leyfilegt að byggja 2-3 hús þar sem leitast skal við að byggðin myndi eina samstæða heild og sé einsleit hvað varðar litaval og efnisval. Hver byggingarreitur hefur verið sérstaklega valinn með tilliti til náttúrufars, hæðarlegu og fjarlægðar frá lóðarmörkum. Innbyrðis afstaða húsa á lóð skal henta þeirri starfsemi sem fyrirhuguð er og samræmist lögum og reglum þar að lútandi. Öll hús skulu vera byggð úr viðurkenndum byggingarefnum. Byggingar skulu einnig, eftir fremsta megni, vera hannaðar með sjálfbærniað leiðarljósi. Svæðið er ætlað fyrir heilsársbyggð og því er ekki heimilt að reisa þar frístundahús.Á hverri lóð skal standa 1 íbúðarhús, hæðafjöldi 2,5. Kjallari undir húsinu er leyfður. Gólfhæð fyrstu hæðaryfir landi skal ekki yfirstíga 1m. Meginstefna aðalmænis er sýnd á skýringaruppdrætti. Hámarks vegghæð er 8m frá umlykjandi jarðvegi og hámarkshæð mænis er 12m. Íbúðarhús getur verið allt að 300m2 ásamt bílskúr. Einnig er leyfilegt að byggja útihús/geymslu á einni hæð. Hámarksstærð útihúss er 400m2. Hámarksvegghæð er 3,5m og mænishæð 6m. Gestahús á 1,5 hæð, hámarksstærð 100m2.
Meginstefna aðalmænis er sýnd á skýringaruppdrætti. Hámarks mænishæð 6m. Gert er ráð fyrir að tvíhalla þökum með þakhalla upp á 25-45°, með möguleika á einum til tveimur kvistum. Áhersla er lögð á að húsin innan íbúðasvæðisins hafa heildstætt útlit. Í lita og efnisval vera skal notast jarðog grátóna. Útiljós skulu ekki vera hærri en 3 metrar en notast skal við ljósabúnað og lýsingu sem beinir ljósinu niður til jarðar. Rotþró verður staðsett á lóð en staðsetning þeirra sé sýnd til viðmiðunar. Nákvæmt staðsetning rotþróa og siturlanga verður ákveðin við útgáfu byggingarleyfa innan svæðisins. 
Boðið er upp á heildarlausn í á hverri lóð ef kaupendur óska þess þar sem seljandi í samvinnu við byggingarverktaka geta skilað fullbúnu húsi/húsum í samráði við kaupanda í anda þess skipulags sem ætlað er á svæðinu. Meðfylgjandi í kynningunni eru hugmyndir að þeim húsgerðum sem ætlaðar eru samkvæmt deiliskipulagi en eðlilega er hverjum og einum fært að teikna það hús sem hentar ef það uppfyllir skilmála deiliskipulagsins.
Jarðirnar eru eftirfarandi: 
Fossabraut 1 alls 11,5 ha. 
Fossabraut 2 alls 11.25 ha. 
Fossabraut 3 alls 12,42 ha. 
Þjórsárbraut 1  alls 10,81 ha. 
Þjórsárbraut 2 SELD
Þjórsárbraut 3 alls 10.93 ha. 
Þórsárbraut 4 alls 11,34 ha. 
Þjórsárbraut 5 alls 11,52 ha. 
Þórsárbraut 6 alls 10,57 ha. . 
Þjórsárbraut 8 alls 11,17 ha. 
Þórsárbraut 10 alls 11,17 ha. 


BYGGINGARSKILMÁLAR
1.gr. Innan deiliskipulagsreitsins eru 11 lóðir. Á 11 lóðum má byggja eitt íbúðarhús, eitt gestahús og eitt
útihús eða vélageymslu.
2.gr. Lóðamörk eru ákveðin í grunnstöðvaneti ÍSN93 og skal við samþykkt skipulagsins gefa út hnitaskrá
fyrir allar lóðir og skrá þær í landskrá fasteigna.
3.gr. Frárennsli. Gert er ráð fyrir því að hver og ein lóð hafi sína rotþró. Í rotþró þessa verður leitt allt
frárennsli hverrar lóðar. Frágangur verður í samræmi við kröfur heilbrigðis yfirvalda.
4.gr. Vatnsveita. Byggðin tengist vatnsveitu Flóahrepps og verða vatnslagnir staðsettar í vegköntum þar
sem því verður við komið.
5.gr. Rafveita. Gert er ráð fyrir að byggðin tengist dreifikerfi RARIK. Einnig verður reynt að koma við
vistvænum orkulausnum þar sem við á. Lagnir fylgja vegum þar sem við verður komið.
6.gr. Sorphirða. Sorp verður sett í gáma við aðkomu inn á svæðið. Gerður verður þjónustusamningur við
viðeigandi gámaþjónustufyrirtæki um sorphirðu.
7.gr.Aðkoma og bílastæði. Aðkoma að lóðunum verður frá Þjóðvegi 1 um Dælaréttar afleggjara síðar um
Urriðafoss safnveg. Þaðan verður lagður vegur Þjórsárbraut sem út frá liggur Fossabraut. Við Þjórsárbraut
standa lóðir x1,x2,x3,x4,x5 x6,,x8 x9 og x10 annars vegar og lóðunum Fossabraut x1,x2,og x3 hins vegar.
Bílastæði verða staðsett innan hverrar lóðar að lágmarki 4 á hverri lóð. Kvöð um akstursleið er á
Þjórsárbraut 2
8.gr. Gönguleiðir og reiðleiðir. Gert er ráð fyrir góðum gönguleiða tenginum um svæðið. Reiðleiðir verða
einnig lagðar til hliðar við vegi inni á svæðið og sum staðar við lóðamörk.
9.gr. Girðingar. Byggðin er afgirt í heild sinni. 
10.gr. Starfsemi. Á lóðunum er heimiluð ýmis atvinnustarfsemi tengd landbúnaði án þess að um sé að ræða
hefðbundinn búskap með framleiðslurétti. Frekar er um að ræða nokkurs konar frístundabúskap með
takmörkuðum fjölda húsdýra.
Skógrækt er ekki heimil á jörðunum en þó er skjólmyndun í tengslum við byggð og stakstæð rjóður heimil.

VERÐ: Tilboð
LÝSING

Nýtt í sölu: Stórar og glæsilegar búgarðsjarðir til sölu við Þjórsárbraut og Fossabraut, í landi sem upphaflega kallast Heiðarbær/Stórholt. Landið liggur meðfram Þjóðvegi 1 rétt vestan Þjórsárbrúar. Samþykkt deiliskipulag liggur fyrir ásamt lóðarblöðum og eru búgarðsjarðirnar 11 talsins. Hver jörð er frá 11-12,6 ha. og má byggja á hverri jörð allt að 300 m2 íbúðarhús, 100 m2 gestahús ásamt útihúsi/skemmu allt að 400 m2.  Aksturstími frá Sefossi er ca 10 min og rúmar 55 min. til og frá Reykjavík. Þar sem um búgarðsjarðir er að ræða er lögheimilisskráning heimil á hverri jörð. Kynning á jörðunum.
Jarðirnar eru í næsta nágrenni hinna ýmsu náttúruparadísa eins og Þjórsár og Urrðafoss. Þá eru Landmannalaugar, Þórsmörk og Eyjafjöllin ekki langt undan. Gríðarlega víðsýnt er frá jörðunum og bein tenging við þjóðveginn er af svæðinu.

Jörðin Þjórsárbraut 3 er alls 12.5 ha. og er staðsetning hennar á gríðarlega fallegum stað í landinu. 
Markmiðið er að byggð verði stór og glæsileg hús, þar sem megið byggingarþema húsanna verði það sama. Hver jörð er mjög stór, allt frá 11 ha. til 12,5 ha. Kjörið tækifæri fyrir alla þá sem vilja lifa í sveitakyrrð en í nánu sambandi við þéttbýlið og borgina. 
Nánari lýsing á jörðunum:
Um svæðið liggja vegirnir Þjórsárbraut og Fossabraut þar sem hver lóð ber sitt númer og nnan hverrar lóðar er skilgreindur byggingarreitur. Á lóðum er leyfilegt að byggja 2-3 hús þar sem leitast skal við að byggðin myndi eina samstæða heild og sé einsleit hvað varðar litaval og efnisval. Hver byggingarreitur hefur verið sérstaklega valinn með tilliti til náttúrufars, hæðarlegu og fjarlægðar frá lóðarmörkum. Innbyrðis afstaða húsa á lóð skal henta þeirri starfsemi sem fyrirhuguð er og samræmist lögum og reglum þar að lútandi. Öll hús skulu vera byggð úr viðurkenndum byggingarefnum. Byggingar skulu einnig, eftir fremsta megni, vera hannaðar með sjálfbærniað leiðarljósi. Svæðið er ætlað fyrir heilsársbyggð og því er ekki heimilt að reisa þar frístundahús.Á hverri lóð skal standa 1 íbúðarhús, hæðafjöldi 2,5. Kjallari undir húsinu er leyfður. Gólfhæð fyrstu hæðaryfir landi skal ekki yfirstíga 1m. Meginstefna aðalmænis er sýnd á skýringaruppdrætti. Hámarks vegghæð er 8m frá umlykjandi jarðvegi og hámarkshæð mænis er 12m. Íbúðarhús getur verið allt að 300m2 ásamt bílskúr. Einnig er leyfilegt að byggja útihús/geymslu á einni hæð. Hámarksstærð útihúss er 400m2. Hámarksvegghæð er 3,5m og mænishæð 6m. Gestahús á 1,5 hæð, hámarksstærð 100m2.
Meginstefna aðalmænis er sýnd á skýringaruppdrætti. Hámarks mænishæð 6m. Gert er ráð fyrir að tvíhalla þökum með þakhalla upp á 25-45°, með möguleika á einum til tveimur kvistum. Áhersla er lögð á að húsin innan íbúðasvæðisins hafa heildstætt útlit. Í lita og efnisval vera skal notast jarðog grátóna. Útiljós skulu ekki vera hærri en 3 metrar en notast skal við ljósabúnað og lýsingu sem beinir ljósinu niður til jarðar. Rotþró verður staðsett á lóð en staðsetning þeirra sé sýnd til viðmiðunar. Nákvæmt staðsetning rotþróa og siturlanga verður ákveðin við útgáfu byggingarleyfa innan svæðisins. 
Boðið er upp á heildarlausn í á hverri lóð ef kaupendur óska þess þar sem seljandi í samvinnu við byggingarverktaka geta skilað fullbúnu húsi/húsum í samráði við kaupanda í anda þess skipulags sem ætlað er á svæðinu. Meðfylgjandi í kynningunni eru hugmyndir að þeim húsgerðum sem ætlaðar eru samkvæmt deiliskipulagi en eðlilega er hverjum og einum fært að teikna það hús sem hentar ef það uppfyllir skilmála deiliskipulagsins.
Jarðirnar eru eftirfarandi: 
Fossabraut 1 alls 11,5 ha. 
Fossabraut 2 alls 11.25 ha. 
Fossabraut 3 alls 12,42 ha. 
Þjórsárbraut 1  alls 10,81 ha. 
Þjórsárbraut 2 SELD
Þjórsárbraut 3 alls 10.93 ha. 
Þórsárbraut 4 alls 11,34 ha. 
Þjórsárbraut 5 alls 11,52 ha. 
Þórsárbraut 6 alls 10,57 ha. . 
Þjórsárbraut 8 alls 11,17 ha. 
Þórsárbraut 10 alls 11,17 ha. 


BYGGINGARSKILMÁLAR
1.gr. Innan deiliskipulagsreitsins eru 11 lóðir. Á 11 lóðum má byggja eitt íbúðarhús, eitt gestahús og eitt
útihús eða vélageymslu.
2.gr. Lóðamörk eru ákveðin í grunnstöðvaneti ÍSN93 og skal við samþykkt skipulagsins gefa út hnitaskrá
fyrir allar lóðir og skrá þær í landskrá fasteigna.
3.gr. Frárennsli. Gert er ráð fyrir því að hver og ein lóð hafi sína rotþró. Í rotþró þessa verður leitt allt
frárennsli hverrar lóðar. Frágangur verður í samræmi við kröfur heilbrigðis yfirvalda.
4.gr. Vatnsveita. Byggðin tengist vatnsveitu Flóahrepps og verða vatnslagnir staðsettar í vegköntum þar
sem því verður við komið.
5.gr. Rafveita. Gert er ráð fyrir að byggðin tengist dreifikerfi RARIK. Einnig verður reynt að koma við
vistvænum orkulausnum þar sem við á. Lagnir fylgja vegum þar sem við verður komið.
6.gr. Sorphirða. Sorp verður sett í gáma við aðkomu inn á svæðið. Gerður verður þjónustusamningur við
viðeigandi gámaþjónustufyrirtæki um sorphirðu.
7.gr.Aðkoma og bílastæði. Aðkoma að lóðunum verður frá Þjóðvegi 1 um Dælaréttar afleggjara síðar um
Urriðafoss safnveg. Þaðan verður lagður vegur Þjórsárbraut sem út frá liggur Fossabraut. Við Þjórsárbraut
standa lóðir x1,x2,x3,x4,x5 x6,,x8 x9 og x10 annars vegar og lóðunum Fossabraut x1,x2,og x3 hins vegar.
Bílastæði verða staðsett innan hverrar lóðar að lágmarki 4 á hverri lóð. Kvöð um akstursleið er á
Þjórsárbraut 2
8.gr. Gönguleiðir og reiðleiðir. Gert er ráð fyrir góðum gönguleiða tenginum um svæðið. Reiðleiðir verða
einnig lagðar til hliðar við vegi inni á svæðið og sum staðar við lóðamörk.
9.gr. Girðingar. Byggðin er afgirt í heild sinni. 
10.gr. Starfsemi. Á lóðunum er heimiluð ýmis atvinnustarfsemi tengd landbúnaði án þess að um sé að ræða
hefðbundinn búskap með framleiðslurétti. Frekar er um að ræða nokkurs konar frístundabúskap með
takmörkuðum fjölda húsdýra.
Skógrækt er ekki heimil á jörðunum en þó er skjólmyndun í tengslum við byggð og stakstæð rjóður heimil.